Για τις μεταβιβάσεις οχημάτων διατίθεται η CLOUD πλατφόρμα υπολογισμού υπεραξίας οχημάτων


ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Υπεραξία από μεταβίβαση επιχείρησης λόγω Δωρεάς, Κληρονομιάς ή Γονική παροχή σε συγγενείς ή τρίτους
Αποθήκευση όλων των μεταβιβάσεων που έχετε πραγματοποιήσει
Προσβασιμότητα από παντού
Υπολογισμό σε ΙΧ, ΔΧ, Λεωφορεία, Μοτοσυκλέτες και Φορτηγά
Δημιουργία και εκτύπωση δήλωσης σε excel αρχείο για υποβολή στη Δ.Ο.Υ
Εύκολη αναζήτηση από λίστες δηλώσεων με πολλαπλή αναζήτηση σε αυτές
Δυνατότητα ελέγχου ανά απαιτούμενου πεδίου


Τo κόστος της ετήσιας συνδρομής ανέρχεται στα 65€ πλέον ΦΠΑ για έναν χρήστη.


Επικοινωνήστε μαζί μας

H πλατφόρμα υπεραξία οχημάτων είναι μια Cloud εφαρμογή με προσβασιμότητα από όλες τις συσκευές και τα κινητά τηλέφωνα.

Χωρίς περιορισμούς στο πλήθος των εταιρειών δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας εύκολου υπολογισμού της υπεραξίας στις μεταβιβάσεις οχημάτων για υποβολή της δήλωσης κατά τη μεταβίβαση στις οικονομικές εφορίες του υπόχρεου.

Συνοπτικά έχει:

  • Δυνατότητα δημιουργίας δηλώσεων χωρίς περιορισμό σε αριθμό με πολλαπλά φίλτρα αναζήτησης και άμεσης επιλογής από τον χρήστη.

  • Προσβασιμότητα από παντού χωρίς όριο δηλώσεων που αναβαθμίζεται σε παρατήσεις ή οδηγίες των συνδρομητών με κρυπτογραφημένη ασφάλεια αποθήκευσης των στοιχείων.  • Υπολογισμός της υπεραξίας που προκύπτει από μεταβίβαση επιχείρησης σε Α΄ ή Β΄ βαθμό συγγένειας ή μεταβίβαση σε τρίτο πρόσωπο σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1055/03.

  • Υπολογισμός και εκτύπωση των εντύπων φορολογίας κεφαλαίου και κληρονομιάς – Δωρεάς.

  • Επισημάνσεις βοήθειας στα πεδία που εισάγουμε τα δεδομένα.
  • Δυνατότητα καταχώρησης των δηλώσεων από φόρμα ξεχωριστά ανά περίπτωση οχήματος.

  • Δεν απαιτεί την ύπαρξη εγκατεστημένου Microsoft office για τη δημιουργία της δήλωσης υπεραξίας  • Δήλωση υπεραξίας σε format excel για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις των ποσών.

  • Φιλικό περιβάλλον και τεχνική υποστήριξη από απομακρυσμένη σύνδεση στον υπολογιστή σας (εάν χρειαστεί) από τα γραφεία της KARPODINIS SOFTWARE A.E.