Μην χάνετε χρόνο με την διαχείριση συνδρομών. Διαχειριστείτε τις συνδρομές σας εύκολα και ολοκληρωμένα με την εφαρμογή Cloud CRM Διαχείριση συνδρομών.Πολλές εταιρείες, ιδρύµατα, σύλλογοι και νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικά παρέχουν συνδροµητικά πακέτα µε υπηρεσίες σε συνδροµητές, πελάτες ή µέλη τους για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα έναντι ετήσιας συνήθως αµοιβής.ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Το ετήσιο κόστος της πλατφόρµας ανέρχεται στο ποσό των 250€ πλέον ΦΠΑ χωρίς πρόσθετες χρεώσεις ή αριθµό χρηστών και στους χρήστες της πλατφόρµας Cloud CRM παρέχετε έκπτωση 60%.


Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαβάστε αναλυτικά όλες τις λειτουργίες του Προγράμματος Διαχείρισης συνδρομών

Περιγράφοντας τις λειτουργίες της πλατφόρµας, η ∆ιαχείριση Συνδροµών ενσωµατώνει τις παρακάτω δυνατότητες:

 • Μαζική ενηµέρωση των συνδροµητών µε προσωποποιηµένες επιστολές για την ανανέωση και καταβολή της συνδροµής τους.
 • Μαζική και αυτοµατοποιηµένη χρέωση συνδροµής µε πολλαπλούς τρόπους χρέωσης.
 • Παρακολούθηση και ενηµέρωση συνοπτικά και αναλυτικά της εικόνας του συνδροµητή ώστε να γνωρίζουµε πότε τον χρεώσαµε, πότε τον ενηµερώσαµε για να προβεί σε κατάθεση, πότε έγινε η κατάθεση και πότε έκλεισε η εκκρεµότητα µε την έκδοση του νόµιµου παραστατικού.
 • Ολοκληρωµένη λύση µε αυτοµατοποιηµένη µαζική έκδοση παραστατικών µόνο για τους ταµιακά ενήµερους συνδροµητές µε αυτόµατη αποστολή στο My data και δηµιουργία των λογιστικών κινήσεων στη λογιστική διαχείριση της πλατφόρµας.
 • Λογιστική Καρτέλα µε το τρέχων υπόλοιπο οφειλής.
 • Αυτόµατος επιµερισµός των συνδροµών σε αναλογία ηµερών και αξία συνδροµής σε τυχόν επόµενες χρήσεις σύµφωνα µε την λήξη της συνδροµής.

Κάθε συνδροµητικό πακέτο περιέχει όλη την πληροφορία για τον κάθε συνδρομητή σας, δηλαδή:

 • Πότε στείλαµε ενηµέρωση στο συνδροµητή για τις υπηρεσίες µας
 • Πότε έγινε η προϋπολογιστική χρέωση της συνδροµής στην καρτέλα του
 • Πότε πραγµατοποίησε την κατάθεση για την εξόφληση της συνδρομής του
 • Πότε εκδόθηκε το νόµιµο παραστατικό

Εύκολη και γρήγορη δημιουργία συνδροµητικού πακέτου:

 • Σύντοµη περιγραφή συνδροµής
 • Τιµολογούµενο είδος / υπηρεσία
 • Αναλυτική περιγραφή συνδροµής για επικοινωνία µε τους συνδροµητές
 • ∆ιάρκεια συνδροµής σε ηµέρες
 • Προτεινόµενο κόστος συνδροµής

Με το πάτημα ενός κουμπιού αποθηκεύεται η συνδρομή και ξεκινάει η έναρξη παρακολούθησης ενός συνδροµητικού πακέτου:

 • Ενηµέρωση του πελάτη ως προς τις υπηρεσίες και τις χρεώσεις
 • Μαζική αποστολή της υπηρεσίας και μαζική αυτοματοποιημένη χρέωση των συνδρομών.
 • Παρακολούθηση και ενηµέρωση της κατάθεσης συνδροµής στον εκάστοτε πελάτη
 • Μαζική Τιµολόγηση και αποστολή των παραστατικών σε πελάτη και ΑΑ∆Ε ( MYDATA )
 • Ενηµέρωση και µαζική δηµιουργία λογιστικών άρθρων στη λογιστική διαχείριση µε όλες τις αναφορές ενηµερωµένες ( καρτέλες, ισοζύγια βιβλία κλπ ΜΥΦ ∆ηλώσεις )

Αυτοματοποιημένες μαζικές χρεώσεις στους συνδρομητές με τους παρακάτω διαφορετικούς τρόπους:

 • Με έναρξη της συνδροµής την ηµεροµηνία που πραγµατοποιείται η κίνηση
 • Με καθορισµένη έναρξη συνδροµής
 • Με καθορισµένη λήξη συνδροµής
 • Με έναρξη συνδροµής την λήξη ( όποτε λήγει αυτή ) της προηγούµενης.
 • Τέλος επιλέγουµε µε τσεκ µαζικά όλους ή κατ επιλογή τους πελάτες µας και το κουµπί μαζική δηµιουργία χρεώσεων όπου µαζικά θα εφαρµόσει την καθορισµένη χρέωση.

Δυνατότητα προβολής των συνδροµητικών κινήσεων με έτοιμες ομαδοποιήσεις των συνδρομών ή δυναμικά από τον χρήστη

 • Προβολή ανά πελάτη και συνδροµή µε µερικό σύνολο
 • Προβολή ανά έτος συνδροµής µε µερικό σύνολο ώστε να γνωρίζουµε διαχρονικά τι συµβαίνει σε κάθε συνδροµητή µας
 • Προβολή ανά ηµεροµηνία κίνησης
 • Χωρίς οµαδοποίηση

Δυνατότητα μαζικής έκδοσης παραστατικών µόνο για τους ταμιακά ενήμερους συνδρομητές

Η εφαρµογή πραγµατοποιεί τις µαζικές εκδόσεις των παραστατικών µόνο στους πελάτες που δεν έχουν τιµολογηθεί και έχουν προβεί σε κατάθεση ενηµερώνοντας ταυτόχρονα την λογιστική τους καρτέλα και ακυρώνοντας την αρχική χρέωση συνδροµής λόγω έκδοσης παραστατικού.

Online ενημέρωση των κυκλωμάτων της πλατφόρμας:

 • My Data
 • Λογιστική διαχείριση είτε ως Απλογραφικά είτε ως Διπλογραφικά
 • Δυνατότητα εξαγωγής κάθε πληροφορίας σε αρχεία τύπου html, xls, xlsx, pdf, txt, csv

Το ετήσιο κόστος της πλατφόρµας ανέρχεται στο ποσό των 250€ πλέον ΦΠΑ χωρίς πρόσθετες χρεώσεις ή αριθµό χρηστών και στους χρήστες της πλατφόρµας Cloud CRM παρέχετε έκπτωση 60%.


ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ;Εργαστείτε στο Cloud

Χωρίς επενδύσεις και εγκαταστάσεις. Το μόνο που χρειάζεστε είναι μία σύνδεση internet για να συνδέεστε στο CLOUD από το desktop, το laptop, το tablet ή ακόμη και το smartphone σας.Εξοικονομήστε χρόνο

Απαλλαγείτε από τα χαρτιά και τις χειρόγραφες καταχωρήσεις. Αυτοματοποιήστε την τιμολόγηση, την παρακολούθηση των συνδρομών και κάθε άλλη δραστηριότητά σας, με λίγα μόνο κλικ.Σύχρονο

Ευκολόχρηστο και ενημερωμένο σύμφωνα με τις αλλαγές που γίνονται. Δημιουργήστε και καταχωρήστε εύκολα τις συναλλαγές σας από την πρώτη κιόλας ημέρα.