Ολοκληρωμένη πρόταση σύνταξης οικονομικών καταστάσεων για όλες τις οντότητες σύμφωνα με τον Ν.4308/14 (ΕΛΠ - ΕΓΛΣ)


ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


Εξειδικευμένη dekstop εφαρμογή για λογιστικά γραφεία και εταιρίες για όλες τις οντότητες


Τεκμηρίωση οικονομικών καταστάσεων για όλες τις οντότητες
Αυτόματη ενημέρωση του Ισοζυγίου μέσω excel ή ascii file
Αυτόματη παραμετροποίηση για όλες τις οντότητες
Δημιουργία προσαρμοσμένου ισοζυγίου στις ανάγκες σας
Οδηγός με μυνήματα και ελέγχους λογαριασμών
Δημιουργία αρχείου υποβολής στη τράπεζα Ελλάδος
Δυναμική δημιουργία προσαρτήματος
Δυναμική δημιουργία πρακτικών ΓΣ
Δυναμική δημιουργία έκθεσης με αριθμοδείκτες
Πίνακες με αναφορές τεκμηρίωσης των στοιχείων του Ισολογισμού
Αναφορές σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΓΕΜΗ
Εγγραφές κλεισίματος
Δυνατότητα εγγραφών προσαρμογής
Αυτόματη συμπλήρωση εντύπων Ν και Ε3
Άντληση φορολογικών και λοιπών εντύπων
Χωρίς κωδικούς εγκατάστασης
Παραμετροποίηση σχεδίου σύμφωνα με τις ανάγκες
Εξαγωγή αναφορών σε excel και wordΗ τιμή αγοράς της εφαρμογής για Λογιστές - Λογιστικά γραφεία ( 280€ μικτό ποσό και ένα μήνα δωρεάν αναβαθμίσεις ).Το ετήσιο κόστος (12 μηνών) αναβαθμίσεων ανέρχεται στο μικτό ποσό 74.40€.


Η τιμή αγοράς της εφαρμογής για Εταιρείες (360€ μικτό ποσό και ένα μήνα δωρεάν αναβαθμίσεις ). Το ετήσιο κόστος (12 μηνών) αναβαθμίσεων ανέρχεται στο μικτό ποσό 74.40€.


Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαβάστε αναλυτικά όλες τις λειτουργίες του Προγράμματος EXPRESS Ισολογισμός:

Αυτόματη ενημέρωση της εφαρμογής από excel, ascii ή χειρόγραφα.
Μέσα σε λίγα μόνο λεπτά έχετε τις οικονομικές καταστάσεις χωρίς πληκτρολόγηση αξιόπιστα και τεκμηριωμένα για όλες τις οντότητες.

 • Αυτόνομη εφαρμογή (dotnet - όχι excel αρχείο ) που παράγει τις οικονομικές καταστάσεις είτε με τον παλιό τρόπο του Ν.2190 είτε κατά ΕΛΠ.

 • Εγγραφές κλεισίματος ( είτε ως ΕΓΛΣ λογιστικό σχέδιο είτε ως ΕΛΠ λογιστικό σχέδιο ).

 • Αναφορές τεκμηριώσεις για ανάλυση πως προέκυψαν τα ποσά.

 • Δυνατότητα καταχώρησης εγγραφών σε ημερολόγιο για καταχώρηση εγγραφών προσαρμογής ( Αναβαλλόμενη φορολογία ).

 • Δυνατότητα δημιουργίας του δικού σας προσαρμοσμένου λογιστικού σχεδίου για την δική σας προσαρμογή στις ανάγκες της εταιρείας σας.

 • Δυνατότητα πλήρης παραμετροποίησης όλου του λογιστικού σχεδίου και προσαρμογή στις ανάγκες της εταιρείας σας.

 • Χωρίς πρόσθετες χρεώσεις διατίθεται με usb κλειδί ώστε να μπορεί να λειτουργεί χωρίς κωδικούς σε διαφορετικούς υπολογιστές.

 • Αυτόματη προβολή μηνυμάτων που βοηθούν τον χρήστη κατά την κατάρτιση του ισολογισμού. ( π.χ. Προσοχή δεν έχουν υπολογιστεί αποσβέσεις. ή Προσοχή βρέθηκαν αξίες σε λογαριασμούς του 86 )

 • Αυτόματη δυνατότητα αναβαθμίσεων μέσω internet με κωδικούς του λογιστή.Πλήθος αναφορών που παράγονται σε word ή excel για τυχόν πρόσθετη επεξεργασία

Με ένα κλικ έχετε έτοιμες τις αναφορές χωρίς πρόσθετες επεξεργασίες όπως διαγραφή κενών γραμμών.

Οι καταστάσεις που δημιουργεί αυτόματα η εφαρμογή είναι :


 • Σε ( Αγγλικά, Ελληνικά και Γερμανικά ).

 • Β.1.1 και Β.1.2: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

 • Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

 • Β.2.2: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ’ είδος – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

 • Β.3: Κατάσταση Mεταβολής Καθαρής Θέσης.

 • Β.4: Κατάσταση Χρηματοροών – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (έμμεση μέθοδος).

 • Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων.

 • Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες.

 • Εγγραφές κλεισίματος και με τα δύο ισοζύγια ( και με λογιστικό σχέδιο ΕΛΠ και με λογιστικό σχέδιο Ε.Γ.Λ.Σ. )

 • Ημερολόγιο εγγραφών προσαρμογής ( για τις εγγραφές αναβαλλόμενης φορολογίας )

 • Ισοζύγιο Μετάβασης ( για τις εγγραφές αναβαλλόμενης φορολογίας )

 • Προσάρτημα για πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και πολύ μεγάλες οντότητες ( Αυτόματη ενημέρωση με προτάσεις και αξίες σε word αρχείο σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.4308/14 )

 • Αναλυτικό προσάρτημα με περιεχόμενα και πίνακες για τα οικονομικά στοιχεία του Ισολογισμού.

 • Έκθεση και Πρακτικά της οντότητας με ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ γραφήματα και ανάλυση για την πορεία της εταιρείας.Οι αναφορές αυτόματα αρχειοθετούνται στη βιβλιοθήκη εγγράφων ή μπορούν δυναμικά να δημιουργηθούν από την αρχή καθώς λαμβάνουν στοιχεία από το ισοζύγιο της εταιρείας. Δεν απαιτείται κάποια επεξεργασία καθώς διαγράφονται αυτόματα οι κενές μηδενικές γραμμές είτε αφορά excel ή word αναφορά.

Προσάρτημα - Έκθεση διαχείρισης - Πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέλευσης

 • Δημιουργία συνοπτικού ή αναλυτικού προσαρτήματος με περιεχόμενα και δημιουργία όλων των κειμένων, ενσωμάτωση των οικονομικών καταστάσεων και ανάλυση σε πίνακες του κάθε κονδυλίου στον Ισολογισμό.


 • Τα κείμενα που δημιουργούνται αλλάζουν δυναμικά σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία. Επίσης ενημερώνονται όλα τα οικονομικά στοιχεία π.χ. πίνακας παγίων σε κλειόμενη και προηγούμενη χρήση.


 • Δυναμικά και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΓΕΜΗ δημιουργούνται η Έκθεση διαχείρησης και το Πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέλευσης.


 • Ενσωματώνονται τα οικονομικά στοιχεία και δημιουργείτε ανάλυση αριθμοδεικτών με γραφήματα και σχόλια επί των αποτελεσμάτων.


 • Με ένα κλικ έχετε συμπληρωμένη την δήλωση εισοδήματος ( Έντυπο Ν και Ε3 ) της εταιρείας λαμβάνοντας τα οικονομικά στοιχεία από το ισοζύγιο και τις οικονομικές καταστάσεις.Η τιμή αγοράς της εφαρμογής για Λογιστές - Λογιστικά γραφεία ( 280€ μικτό ποσό και ένα μήνα δωρεάν αναβαθμίσεις ).Το ετήσιο κόστος (12 μηνών) αναβαθμίσεων ανέρχεται στο μικτό ποσό 74.40€.


Η τιμή αγοράς της εφαρμογής για Εταιρείες (360€ μικτό ποσό και ένα μήνα δωρεάν αναβαθμίσεις ). Το ετήσιο κόστος (12 μηνών) αναβαθμίσεων ανέρχεται στο μικτό ποσό 74.40€.


ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ;Εργαστείτε στο Dekstop

Χωρίς πρόσθετες χρεώσεις διατίθεται με usb κλειδί ώστε να μπορεί να λειτουργεί χωρίς κωδικούς σε διαφορετικούς υπολογιστές. Μέσα σε λίγα μόνο λεπτά έχετε τις οικονομικές καταστάσεις χωρίς πληκτρολόγηση αξιόπιστα και τεκμηριωμένα για όλες τις οντότητες.Εξοικονομήστε χρόνο

Με αυτόματες δημιουργίες αναφορών ( Προσάρτημα, Πρακτικά για όλες τις οντότητες ) που παράγονται σε word, Excel έτοιμες προς υποβολή στο ΓΕΜΗ.Σύχρονο

Ευκολόχρηστο και πάντα ενημερωμένο σύμφωνα με τις αλλαγές που γίνονται.